Open Access

Rusijos „valdžios vertikalė": 2003-2004 m. Rinkimų ciklo peripetijos ; "Power Vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia (2005)

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama Rusijos vidaus politikos proceso sudedamojo ir išskirtinio elemento, vadinamojo rinkimų ciklo, apimančio 2003 metų Valstybės Dūmos ir 2004 metų prezidento rinkimų laikotarpius, demokratiškumo problema. Pirmiausia pateikiama politinio režimo, kaip esminio veiksnio, darančio įtaką rinkimų turiniui, bendroji prieš rinkimus išryškėjusi charakteristika. Ypatingas dėmesys skiriamas Valstybės Dūmos ir prezidento rinkimų kampanijų procedūrų eigos demokratinių reikalavimų pažeidimams bei analizuojama proprezidentinės partijos „Vieningoji Rusija“ išskirtinė programinė „demokratinė“ pozicija dėl vyriausybės formavimo remiantis rinkimų į Dūmą rezultatais. Aptariami rinkimų politiniai rezultatai, kurie dar ketveriems metams legitimizavo Putino vykdomą politinės monocentristinės valdžios stiprinimo ir demokratinių procesų „įšaldymo“ kursą, pabrėžiama, kad tai pasiekta pažeidžiant demokratinį atstovavimo principą, kadangi rinkimų procedūrų metu nebuvo užtikrintos lygios sąlygos visiems politinių varžybų dalyviams. Taigi pastarieji rinkimai netapo tolesnės demokratijos sklaidos indikatoriumi. ; The article deals with the internal political process compound and idiosyncratic element of so called election cycle covering the period of 2003 elections to the State Duma and 2004 elections of the president democracy problem. First, the general characteristics of the preelection political regime are defined as of the main factor influencing the content of the elections. Main attention is paid to the violations of the democracy requirements in the procedural course of the presidential and the State Duma’s election campaigns and to the analysis of the propresidential party „United Russia“ exceptional keynote „democratic“ position on forming the government on the basis of the Duma’s results. The political results of the elections are discussed that for the additional four years have legitimized the direction of the political monocentric power strengthening and freezing of the democratic processes conducted by Putin and it is stressed that it is achieved violating the principle of the democratic representation justice as the equal opportunities were not guaranteed for all participants of the political competition in the election procedural course. Thus, the last elections have not become the indicator of the further spread of democracy.

Keywords

Rusija, Politika ir valdymas, Rusija--Rinkimai, Russia--Election, Politics and government

Languages

Lithuanian

Repository

Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

Export