Open Access

Завдання для практичних занять із курсу "Екологічне право України" для студентів 4 курсу денної форми навчання ; Tasks for seminars in Environmental Law of Ukraine for the 4th year of full-time students (2012)

Abstract

Навчально-методичне видання підготовлено з метою забезпечення самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять з курсу «Екологічне право України». Для самостійної роботи студентам рекомендуються: відповідна наукова та фахова монографічна й періодична література, перелік основних нормативно-правових актів, задачі. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю. The aim of the educational-methodical publication is to provide students’ independent work in preparation for the practical training in "Environmental Law of Ukraine". For students’ independent work is recommended: corresponding academic and professional monographic and periodical literature, list of basic legal acts of the problem. Teaching materials for students’ independent work provide the possibility of self-control.

Keywords

natural resources, environmental law, environmental managenament, екологічні правовідносини, екологічне право, природокористування, природні ресурси, environmental jural relationships

Languages

Ukrainian

Repository

eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Export