Search results

444 results

Checking availability at your location

Article (electronic)

The treatment of irregular migrants during COVID-19: a comparative analysis of Italian and Portuguese responses (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(28)

2

Checking availability at your location

Article (electronic)

Zmiany polityki publicznej jako efekt paniki moralnej wokół przypadków pedofilii wśród duchownych w Polsce (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 65-82

3

Checking availability at your location

Article (electronic)

Challenges in local governance: Public-private partnerships as an instrument for local transport policies (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 2(26), p. 87-107

4

Checking availability at your location

Article (electronic)

Sławomir Czech, Od konfliktu do kooperacji (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 1(25), p. 123-127

5

Checking availability at your location

Article (electronic)

The rise and fall of associationism: The Yaoundé and Lomé conventions (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 9-29

6

Checking availability at your location

Article (electronic)

Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 83-97

7

Checking availability at your location

Article (electronic)

Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 117-135

8

Checking availability at your location

Article (electronic)

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015–2019. Diagnoza i konsekwencje (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 9-32

9

Checking availability at your location

Article (electronic)

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 33-60

10

Checking availability at your location

Article (electronic)

The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 61-77

11

Checking availability at your location

Article (electronic)

Edukacja moralna w oświacie – trendy i bariery (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 81-98

12

Checking availability at your location

Article (electronic)

Dylematy współczesnej edukacji moralnej (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 99-110

13

Checking availability at your location

Article (electronic)

Edukacja moralna – koncepcje i badania (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 111-134

14

Checking availability at your location

Article (electronic)

Efektywność i produktywność administracji szkolnictwa wyższego (2020)

in: Studia z Polityki Publicznej, Issue 1(25), p. 9-25

15

Checking availability at your location