Search results

454 results

Checking availability at your location

Article(electronic)#2November 18, 2020

The treatment of irregular migrants during COVID-19: a comparative analysis of Italian and Portuguese responses

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(28)

Checking availability at your location

Article(electronic)#3October 28, 2020

Zmiany polityki publicznej jako efekt paniki moralnej wokół przypadków pedofilii wśród duchownych w Polsce

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 65-82

Checking availability at your location

Article(electronic)#4October 1, 2020

Challenges in local governance: Public-private partnerships as an instrument for local transport policies

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 2(26), p. 87-107

Checking availability at your location

Article(electronic)#5May 6, 2020

Sławomir Czech, Od konfliktu do kooperacji

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 1(25), p. 123-127

Checking availability at your location

Article(electronic)#6October 28, 2020

The rise and fall of associationism: The Yaoundé and Lomé conventions

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 9-29

Checking availability at your location

Article(electronic)#7October 28, 2020

Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 83-97

Checking availability at your location

Article(electronic)#8October 28, 2020

Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 3(27), p. 117-135

Checking availability at your location

Article(electronic)#9January 29, 2020

Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015–2019. Diagnoza i konsekwencje

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 9-32

Checking availability at your location

Article(electronic)#10January 29, 2020

Wealth formation by economic agents and their international mobility: towards an eclectic migration decision-support framework

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 33-60

Checking availability at your location

Article(electronic)#11January 29, 2020

The behavioural desk research in urban space analysis as a policy tool: the case of Instagram

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 61-77

Checking availability at your location

Article(electronic)#12January 29, 2020

Edukacja moralna w oświacie – trendy i bariery

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 81-98

Checking availability at your location

Article(electronic)#13January 29, 2020

Dylematy współczesnej edukacji moralnej

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 99-110

Checking availability at your location

Article(electronic)#14January 29, 2020

Edukacja moralna – koncepcje i badania

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 4(24), p. 111-134

Checking availability at your location

Article(electronic)#15May 6, 2020

Efektywność i produktywność administracji szkolnictwa wyższego

In: Studia z Polityki Publicznej, Issue 1(25), p. 9-25

Checking availability at your location