Search results

82 results

PROPERTY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - AN OVERVIEW OF THE SLOVENE LEGAL FRAMEWORK (2015)

Repository: Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia / Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

2

Export

Medunarodno kazneno pravo i povijest -- uvod u istrazivacki projekt (2009)

in: Politicka misao, Volume 46, Issue 4

3

Checking availability at your location

Export

PRIRODA IZMEĐU ETIKE I PRAVA ; NATURE BETWEEN THE ETHICS AND LAW ; NATUR ZWISCHEN ETHIK UND RECHT (1993)

Repository: Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia / Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

4

Export

Doktrina pravednog rata i medunarodno pravo (2007)

in: Medunarodni Problemi/International Problems, Volume 59, Issue 2-3

5

Checking availability at your location

Export

Pravna drzava (1998)

in: Politicka misao, Volume 35, Issue 3

6

Checking availability at your location

Export

Politicke stranke kao javnoprave osobe hrvatskog pravnog sistema: pristup problemu (2002)

in: Politicka misao, Volume 39, Issue 2

7

Checking availability at your location

Export

JOŠ JEDNA) REFORMA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA – FUNKCIONALIZACIJA STEČAJNO PRAVNE ZAŠTITE ILI PLACEBO EFEKT? ; (Another) Bankruptcy Legislation reform - functionalization of bankruptcy legal protection or placebo effect? (2015)

Repository: Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia / Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

8

Export

Od vrline pravednosti do pojma pravnog poretka: o pravnofilozofskom znacenju suum cuique tribuere kod Hobbesa i Kanta (1998)

in: Politicka misao, Volume 35, Issue 3

9

Checking availability at your location

Export

Zakon i Statut o Akademiji pred Skupštinom Akademije. Dvije inačice Supekova pledoajea za korjenitu promjenu zakonskoga položaja Jugoslavenske akademije godine 1954. priredio Ivica Martinović ; Law and Statute of the Academy before the Academy’s Assembly. Two versions of Supek’s unpublished plaidoye... (2016)

Repository: Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia / Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

10

Export

Globalna pravednost, ljudska prava i uloga globalnoga prava (2004)

in: Politicka misao, Volume 41, Issue 2

11

Checking availability at your location

Export

OBVEZNO MIRENJE – OSVRT NA RJEŠENJA IZ KOMPARATIVNOG I HRVATSKOG PRAVA ; MANDATORY MEDIATION – REVIEW OF THE SOLUTIONS OF THE CROATIAN AND COMPARATIVE LAW ; VERBINDLICHE MEDIATION – RÜCKBLICK AUF DIE LÖSUNGEN DES KROATISCHEN RECHTS UND DES VERGLEICHSRECHTS (2015)

Repository: Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia / Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

12

Export

Granice strategije pravnog razvoja (1993)

in: Politicka misao, Volume 30, Issue 3

13

Checking availability at your location

Export

Nastanak i prestanak postojanja drzave u medunarodnom pravu (Komentar uz izvjesca Badinterove komisije) (1996)

in: Politicka misao, Volume 33, Issue 1

14

Checking availability at your location

Export

Kao brodovi ii noci: hrvatsko visoko obrazovanje i slobode unutarnjeg trzista Europske unije (2011)

in: Politicka misao, Volume 48, Issue 1

15

Checking availability at your location

Export