Search results

105 results

Ekstradicijos samprata, pagrindai ir sąlygos ; The concept and legal conditions of extradition in the criminal law (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Teisinė atsakomybė etatistinės ir demokratinės teisės sampratų požiūriu ; Legal Liability from the Point of View of Normativist and Democratic Law Concepts (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Žemės teisinė apsauga Lietuvoje ; Legal protection of land in Lithuania (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Aktualios Lietuvos Respublikos baudžiamosios politikos tendencijos ir jų atspindėjimas teisės aktuose ; The latest tendencies of the criminal policy of lithuania and their establishement in legal acts (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Pataisos įstaigų veiklos reformavimas valstybės baudžiamosios politikos kontekste ; Correctional institutions in reforming the state‘s in the context of policy of criminal law (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Nusikalstamo susivienijimo sudėties analizė ; The analysis of elements of crime: the criminal organisation (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Sveikatos teisinė reforma Lietuvoje ; Health legal reform in Lithuania (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Bendrovių valdymo teisinis reguliavimas ; Legal regulation of corporate governance (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Aplinkos teisės principai: teisinis įtvirtinimas ir praktinis taikymas ; The principles of environmental law: legal framework and practical application (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Elektroninės valdžios teisinė aplinka ; Legal environment of electronic governance (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Lietuvos ekologinės teisės paskirtį atspindinčių teisinių kategorijų tapatumo paieška teorijoje bei praktikoje ; The identity search of legal categories which reflect the purpose of Lithuania's ecological law in theory and practice (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Nusikalstamumas Lietuvoje: ką pakeitė teisės reforma? ; Crime in Lithuania: what changes after the law reform? (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Teisinės sistemos disfunkcija – silpnos socialinės politikos požymis ; Dysfunctional legal system – a sign of weak social politics (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

Aplinkos apsaugos principų įgyvendinimas Lietuvos aplinkosaugos teisėje ; Implementation of the environmental protection principles into the legal system in Lithuania (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

Pensijų fondų veiklos teisinis reguliavimas ; Legal regulation of the performance of pension funds (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15