Search results

23 results

Checking availability at your location

Norway (2019)

in: Annotated legal documents on Islam in Europe Volume 17

2

Checking availability at your location

Lover uten grenser: Sexkjopsloven, ekstraterritorialitet og en ny middelalder (2013)

in: Internasjonal politikk, Volume 71, Issue 1

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

3

Checking availability at your location

Kontinentalsokkelens avgrensning utenfor 200 nautiske mil: Norske og russiske perspektiver i de nordlige havomrader (2008)

in: Internasjonal politikk, Volume 66, Issue 4, p. 563-589

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

4

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Fanget av historiske paralleller: Idylliseringen av hodeskaller og korslagte knokler (2009)

in: Internasjonal politikk, Volume 67, Issue 1, p. 101-113

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

9

Checking availability at your location

På vei (2011)

kjønn og rett i Norden

10

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Eiendomskonflikter og krig. Hva Kosovo kan laere oss (2006)

in: Internasjonal politikk, Volume 64, Issue 4, p. 553-563

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

13

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location