Search results

318 results

Prawne aspekty prowadzenia drogowego transportu odpadów ; Legal aspects of road transportation of waste (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

31

Prawne aspekty prowadzenia drogowego transportu odpadów ; Legal aspects of road transportation of waste (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

32

Equality and Justice in Labour Law, Social Security Law and Social Policy ; Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

35

“Polluter pays” principle in the Czech environmental law in comparison with the Polish law ; Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

36

“Polluter pays” principle in the Czech environmental law in comparison with the Polish law ; Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

37

Description of legal instruments serving the protection of biological diversity in Poland ; Charakterystyka instrumentów prawnych służących ochronie różnorodności biologicznej w Polsce (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

38

Description of legal instruments serving the protection of biological diversity in Poland ; Charakterystyka instrumentów prawnych służących ochronie różnorodności biologicznej w Polsce (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

39

Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich ; Constitutional and legal issues concerning the procedures of creating hunting districts (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

40

Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich ; Constitutional and legal issues concerning the procedures of creating hunting districts (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

41

Greenwashing – description of the phenomenon and attempt towards its legal qualification ; Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) - opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

42

Greenwashing – description of the phenomenon and attempt towards its legal qualification ; Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) - opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

43

Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law (Book review) (2011)

in: Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Volume 28, p. 95-100

44

Checking availability at your location

Michael B. Gerrard & Gregory E. Wannier (eds.), Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate (book review) (2013)

in: Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Issue 30, p. 53-56

45

Checking availability at your location