Search results

307 results

Introduction to legal aspects of renewable energy sources ; Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

32

Export

Introduction to legal aspects of renewable energy sources ; Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

33

Export

Equality and Justice in Labour Law, Social Security Law and Social Policy ; Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

34

Export

“Polluter pays” principle in the Czech environmental law in comparison with the Polish law ; Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

35

Export

“Polluter pays” principle in the Czech environmental law in comparison with the Polish law ; Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

36

Export

Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Współczesne debaty prawne i perspektywy na przyszłość (2013)

in: Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Issue 30, p. 48

37

Export

Ogólne zagadnienia polityki prawa ; General issues of the policy of law (1994)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

38

Export

Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law (Book review) (2011)

in: Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Volume 28, p. 95-100

39

Export

Nadzór nad działalnością spółki wodnej ; Supervision of water law company (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

40

Export

Nadzór nad działalnością spółki wodnej ; Supervision of water law company (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

41

Export

Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich ; Constitutional and legal issues concerning the procedures of creating hunting districts (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

42

Export

Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich ; Constitutional and legal issues concerning the procedures of creating hunting districts (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

43

Export

Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim ; Dissolution of water boards in Polish law (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

44

Export

Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim ; Dissolution of water boards in Polish law (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

45

Export