Search results

307 results

Equality and Justice in Labour Law, Social Security Law and Social Policy ; Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

1

Export

Anthroparchic criticism of the privatisation of armed conflict – legal aspects ; Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych – aspekty prawne (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Export

Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych ; Legal aspects of nature protection in military areas (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

3

Export

Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych ; Legal aspects of nature protection in military areas (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

4

Export

The Muscovian Letters of Francesco Locatelli (1735), or the illusory modernisation of Russia’s legal and political system during the reign of Peter the Great and his successors (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

5

Export

Water in legal relations – work of the Czech authors from the Polish point of view ; Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

6

Export

Water in legal relations – work of the Czech authors from the Polish point of view ; Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

7

Export

Undergrowth in the Polish legal system – de lege lata and de lege ferenda remarks ; Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

8

Export

Undergrowth in the Polish legal system – de lege lata and de lege ferenda remarks ; Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

9

Export

The Law on Energy Performance of Buildings – a masterpiece of legislative or reject? ; Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy? (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

10

Export

The Law on Energy Performance of Buildings – a masterpiece of legislative or reject? ; Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy? (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

11

Export

Morality as a factor in financial decisions making within the public sector ; Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

12

Export

Morality as a factor in financial decisions making within the public sector ; Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

13

Export

The Process of the Establishment of the Independence of the Republic of Croatia and the Foundation of Their National Policy in Culture and Art (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

14

Export

‘Energetic fraction’ from municipal waste ; „Frakcja energetyczna” pochodząca z odpadów komunalnych (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15

Export