Search results

318 results

Księgi małoletnich Głownego Miasta Gdańska z XV wieku (2017)

in: Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku tom 3

in: Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku

in: Seria B tom 2

1

Checking availability at your location

Equality and Justice in Labour Law, Social Security Law and Social Policy ; Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

3

Anthroparchic criticism of the privatisation of armed conflict – legal aspects ; Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych – aspekty prawne (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

The Muscovian Letters of Francesco Locatelli (1735), or the illusory modernisation of Russia’s legal and political system during the reign of Peter the Great and his successors (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

5

Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych ; Legal aspects of nature protection in military areas (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

6

Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych ; Legal aspects of nature protection in military areas (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

7

Water in legal relations – work of the Czech authors from the Polish point of view ; Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

8

Water in legal relations – work of the Czech authors from the Polish point of view ; Woda w stosunkach prawnych – dzieło autorów czeskich z perspektywy polskiej (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

9

Undergrowth in the Polish legal system – de lege lata and de lege ferenda remarks ; Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

10

Undergrowth in the Polish legal system – de lege lata and de lege ferenda remarks ; Runo leśne w polskim porządku prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

11

The Law on Energy Performance of Buildings – a masterpiece of legislative or reject? ; Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy? (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

The Law on Energy Performance of Buildings – a masterpiece of legislative or reject? ; Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – majstersztyk czy bubel ustawodawczy? (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

13

Morality as a factor in financial decisions making within the public sector ; Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

14

Morality as a factor in financial decisions making within the public sector ; Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym (2016)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15