Search results

27 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Dydaktyka informatyki ekonomicznej (2003)

kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego ; materialy V Ogólnopolskiej Konfernecji Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Instytutu Informatyki w Zarza̜dzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Kołobrzeg, 23-24 września 2002 r

in: Materiały konferencyjne Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

8

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Informatyka (1988)

materiały konferencyjne Mie̜dzynarodowego Seminarium nt. "Bazy Danych i Tendencje Rozwojowe Informatyki", Wrocław, 26-28 maja 1987

in: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wrocławiu 411

11

Checking availability at your location

Pozyskiwanie wiedzy z baz danych (1998)

materiały na konferencje̜ naukowa̜ zorganizowana̜ przez Katedre̜ Systemów Komputerowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; Rzeczka, 8 - 10 maja 1998

in: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu 787

in: Materiały konferencyjne

14

Checking availability at your location

Checking availability at your location