Search results

2 results

Universitetų valdymo pokyčių analizė po 2009 m. mokslo ir studijų reformos ; Analysis of the changes in universities management after the reform of science and studies in 2009 (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Export

Mokyklų vadovų nuostatos į demokratines vertybes ; The attitude of school leaders towards democratic values (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Export