Search results

10 results

Migrace Čechů do Bulharska – tzv. „česká invaze“ ; Migration of Czechs to Bulgaria: the so-called "czech invasion" (2012)

Repository: AntropoWebzin (E-Journal)

1

Export

Slovenská cesta transformácie edukačného systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov ; The transformation of the educational system in Slovakia after 1989 on the example of primary education and primary teacher education (2014)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

2

Export

Public Affairs v Ceske republice: Soucasny stav oboru (2013)

in: Politologicky Casopis, Volume 20, Issue 4

3

Checking availability at your location

Export

Proměny vztahů ruské pravoslavné církve a státu v době patriarchy Kirilla ; Transformations in the relationship between the Russian Orthodox Church and the state in the times of the patriarch Kirill (2016)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

4

Export

Hodnotenie uplatňovania myšlienky udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica ; Evaluation of Implementing the Philosophy of Sustainable Development in the Education Process in Primary Schools in the City of Banská Štiavnica (2013)

Repository: Envigogika (E-Journal, Charles University Environment Center in Prague)

5

Export

Symbolická moc médií jako pedagogický faktor ; Symbolic power of media as an educational factor (2014)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

6

Export

Pít či nepít - to jest, oč tu běží." Střety příznivců a odpůrců abstinence v meziválečném Československu (2014)

in: Historická sociologie / Historical Sociology, Issue 1, p. 47-69

7

Export

Udelovani Vedeckych Hodnosti Na Vysoke Skole Ekonomicke V Praze V Padesatych Letech 20. Stoleti (2013)

in: Politicka Ekonomie, Volume 61, Issue 4

8

Checking availability at your location

Export

Europeizace ceske politicke sceny -- politicke strany a referendum o pristoupeni k Evropske unii (2004)

in: Mezinarodni vztahy, Volume 39, Issue 1

9

Checking availability at your location

Export

Environmentální vzdělávání veřejnosti ; Environmental education of the public (2013)

Repository: Envigogika (E-Journal, Charles University Environment Center in Prague)

10

Export