Search results

6 results

Yhteiskunta, sosiaalipolitiikka ja koulutus : Katsaus sosiaalialan koulutuksen kehitysvaiheisiin ; Society, social policy and education : The rewiev of the situation of the vocational training of social work in Finland (2006)

Repository: Theseus.fi (Open Repository of the Universities of Applied Sciences / Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto)

1

Export

Checking availability at your location

Export

Mitkä ovat pelastuslaitosten öljyntorjunnan koulutuksen yhtenäistämismahdollisuudet Itämeren alueella? (2012)

Repository: Theseus.fi (Open Repository of the Universities of Applied Sciences / Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto)

3

Export

Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi 1942-1947 (2002)

Repository: Jultika - University of Oulu repository / Oulun yliopiston julkaisuarkisto

4

Export

Lastentarhatyö, kansanopetuksen osa ja kotikasvatuksen tuki—toiminnan päämäärät ja toteutuminen Pohjois-Suomessa 1800-luvun lopulta vuoteen 1938 (2007)

Repository: Jultika - University of Oulu repository / Oulun yliopiston julkaisuarkisto

5

Export

Korkeakoulututkintoihin kuuluvan ruotsin kielen taidon osoittaminen:korkeakoulujen ruotsinopettajien käsityksiä virkamiesruotsin merkityssisällöistä ja sen taitotasovaatimusosan toteutumisesta (2008)

Repository: Jultika - University of Oulu repository / Oulun yliopiston julkaisuarkisto

6

Export