Search results

1 results

Utfordringer og muligheter ved statlig eiendomsforvaltning i universitet- og høyskolesektoren ; Challenges and opportunities with governmental real estate management in the University and College sector (2015)

Repository: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) / Norwegian University of Life Sciences

1

Export