Search results

1286 results

Checking availability at your location

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (2013)

2

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Past, Present and Future of Language Education (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

Zmiana koncepcji kształcenia nauczycieli jako podstawa reform edukacji ; Transforming Teacher Education as a Foundation of Education Reform (2016)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

5

Edukacja jako politicum – debata wokół integracyjnej roli holenderskiego „państwa edukacyjnego” ; Education as a Politicum: the Debate Around the Integrative Role of the Dutch “Educational State" (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

6

Variations on a Theme of Mediation in Relation to the Concept of Liberal Education ; Wariacje na temat mediacji w związku z koncepcją liberal education (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

7

Variations on a Theme of Mediation in Relation to the Concept of Liberal Education ; Wariacje na temat mediacji w związku z koncepcją liberal education (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

8

Education or the Sexual Revolution? ; Edukacja czy rewolucja seksualna? (2014)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9

The European Education and the Objectives of the Polish Education in the Years 2012–2025 ; Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

The European Education and the Objectives of the Polish Education in the Years 2012–2025 ; Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

13

Environmental Education of the Youth on the Example of the Roman Catholic Religious Education Curricula Collection CEJSH ; Edukacja środowiskowa młodzieży na przykładzie programów nauczania religii rzymskokatolickiej (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14