Search results

84 results

Edukacja jako politicum – debata wokół integracyjnej roli holenderskiego „państwa edukacyjnego” ; Education as a Politicum: the Debate Around the Integrative Role of the Dutch “Educational State" (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

1

Export

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (2013)

2

Export

Checking availability at your location

Export

Controlling adult education (from German perspective) ; Sterowanie edukacją dorosłych (z niemieckiej perspektywy) (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

4

Export

Controlling adult education (from German perspective) ; Sterowanie edukacją dorosłych (z niemieckiej perspektywy) (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

5

Export

Determinanty płodności kobiet w Stanach Zjednoczonych: przegląd wyników badań (2010)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

6

Export

Environmental Education of the Youth on the Example of the Roman Catholic Religious Education Curricula Collection CEJSH ; Edukacja środowiskowa młodzieży na przykładzie programów nauczania religii rzymskokatolickiej (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7

Export

Rozbieżność struktury wykształcenia kobiet i mężczyzn w PRL. Pomiędzy polityką państwa a indywidualnymi wyborami edukacyjnymi (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

8

Export

Rozbieżność struktury wykształcenia kobiet i mężczyzn w PRL. Pomiędzy polityką państwa a indywidualnymi wyborami edukacyjnymi (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

9

Export

Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania (2012)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

10

Export

The Importance of Catechesis in Environmental Education ; Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

11

Export

The Importance of Catechesis in Environmental Education ; Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

Export

Checking availability at your location

Export

Dziejowe konteksty oraz tendencje reform szkolnych na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (do 1939 roku) ; Historical Concepts and Tendencies of Educational Reforms in Polish Territories From the 18th till 20th Century (Until 1939) (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

14

Export

Rola wczesnej edukacji i opieki z perspektywy zawodowej i społecznej ; The Role of Early Education and Care from a Professional and Social Perspective (2015)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

15

Export