Search results

100 results

THE BLACK SEA POLICY OF ENGLAND DURING THE PERIOD OF ARMISTICE ; MÜTAREKE DÖNEMİNDE İNGİLTERE’NİN KARADENİZ POLİTİKASI (2011)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

1

İNGİLTERE’DE YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERİN KÜLTÜREL BELLEKLERİNİ KORUMA VE AKTARIM BAĞLAMLARI/CONTEXTS FOR PROTECTING AND TRANSMITTING CULTURAL RECOLLECTION OF TURKISH CYPRIOTS WHO LIVE IN ENGLAND (2014)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

2

1930 TÜRKİYE'SİNDE OLUŞAN MUHALEFET HAREKETİNİN DIŞ BASINDAKİ AKİSLERİ (Rusya, İngiltere, Mısır Örneği) / THE EFFECTS OF THE OPPOSITION MOVEMENT THAT EMERGED IN 1930'S TURKEY IN FOREIGN MEDIA (FOR EXAMMPLE, ENGLAND, RUSSIA, EGYPT) (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

3

Checking availability at your location

THE ARMADA PORTRAIT: COSTUME AND THE BODY POLITIC (2014)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

5

Armenian Issue According to West: At the End of the World War I Armenian Issue in The Times ; ERMENİ MESELESİNE BATIDAN BAKMAK: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SON YILINDA THE TIMES GAZETESİ'NDE ERMENİ MESELESİ (2012)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

6

Checking availability at your location

A Migration Which a Mythological Memory Guides: the Movement of Puritanist Migration ; Mitolojik Bir Hafızanın Yönlendirdiği Bir Göç: Puritanist Göç Hareketi (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

8

The Times Gazetesi'ne Göre Dünya Savaşı Sonunda Ermeni Mülteciler Meselesi (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

9

Checking availability at your location

Checking availability at your location

BALKAN DEVLETLERİNİN İTTİFAK ARAYIŞI VE OSMANLI DEVLETİ (2014)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

14

Checking availability at your location