Search results

24 results

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Politiskais ekstrēmisms Eiropas Savienībā: Grieķijā un Vācijā. ; Political extremism in the European Union: case of Greece and Germany. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

4

Export

Checking availability at your location

Export

Eiropas Savienības un Latvijas sadarbība ārējo robežu aizsardzībā. ; Cooperation between European Union and Latvia in external border protection. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

6

Export

Eiropas Savienības ekonomisko rīku izmantošana pret Austrumu partnerības valstīm ; The Use of European Union's economic tools against Eastern Partnership countries (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

7

Export

Marihuānas dekriminalizācija Eiropas Savienībā kā sociālā kustība 21. gadsimtā ; Cannabis decriminalization in European Union as 21 st century social movement (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

8

Export

Patvēruma meklētāju plūsmas ietekme uz Eiropas Savienības pieņemtajiem lēmumiem ; Influence of asylum seeker flow on European Union decision-making (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

9

Export

Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju ; International migration in the European Union: Migration from Latvia to the United Kingdom (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

10

Export

Latvijas ekonomikas integrācija Eiropas Savienībā: vadības problēmas, koncepcijas, metodes ; Integration of Latvian economy in European Union: problems, concepts, methods of management (1999)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

11

Export

Eiropas Savienības struktūrfondu izvērtējums uzņēmējdarbības veicināšanai: Ikšķiles novada gadījums ; Assessment of the European Union structural funds for fostering entrepreneurship: Case of district Ikšķile (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

12

Export

Eiropas Savienības Austrumu partnerības iniciatīvas instrumentu loma Moldovas eiropeizācijas procesā ; The role of European Union's Eastern Partnership initiative instruments in the Europeanization process of Moldova (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

13

Export

Eiropas Savienības imigrācijas politikas izaicinājumi un risinājumi. ; Challenges and Solutions of European Union's immigration politics. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

14

Export

Eirozonas veiksme un ilgtspēja. ; The success and continuation of the Eurozone. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

15

Export