Search results

68 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Politiskais ekstrēmisms Eiropas Savienībā: Grieķijā un Vācijā. ; Political extremism in the European Union: case of Greece and Germany. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

8

Eiropas Savienības un Latvijas sadarbība ārējo robežu aizsardzībā. ; Cooperation between European Union and Latvia in external border protection. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

9

Eiropas Savienības ekonomisko rīku izmantošana pret Austrumu partnerības valstīm ; The Use of European Union's economic tools against Eastern Partnership countries (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

10

Marihuānas dekriminalizācija Eiropas Savienībā kā sociālā kustība 21. gadsimtā ; Cannabis decriminalization in European Union as 21 st century social movement (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

11

Patvēruma meklētāju plūsmas ietekme uz Eiropas Savienības pieņemtajiem lēmumiem ; Influence of asylum seeker flow on European Union decision-making (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

12

Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju ; International migration in the European Union: Migration from Latvia to the United Kingdom (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

13

Eiropas Savienības struktūrfondu izvērtējums uzņēmējdarbības veicināšanai: Ikšķiles novada gadījums ; Assessment of the European Union structural funds for fostering entrepreneurship: Case of district Ikšķile (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

14

Latvijas ekonomikas integrācija Eiropas Savienībā: vadības problēmas, koncepcijas, metodes ; Integration of Latvian economy in European Union: problems, concepts, methods of management (1999)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

15