Search results

249 results

Models of youth politics in the European Union countries ; Модели молодежной политики в странах Европейского Союза ; Моделі молодіжної політики в країнах Європейського Союзу (2014)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

1

Export

Промислова і технологічна політика ЄС ; Industrial and technological Policy of European Union. (2004)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

2

Export

Гендерна проблематика у політиці Європейського Союзу ; Gender perspective into the European Union policy (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

3

Export

Здоров'я молоді як один із векторів молодіжної політики Європейського Союзу ; Health of youth as one of the vectors of the youth policy of the European Union. (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

4

Export

Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України (2015)

in: European Journal of Management Issues, Issue 4, p. 9-18

5

Export

Місце польської мови в багатомовному просторі Європейського Союзу ; The place of polish in the multilingual space of the European Union (2015)

Repository: Scientific-theoretical almanaс "Grani" / Науково-теоретичний альманах "Грані"

6

Export

Scandinavian sub-region in the process of differentiation of the European Union ; Скандинавский субрегион в процессе дифференциации Европейского Союза ; Скандинавський субрегіон у процесі диференціації Європейського Союзу (2014)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

7

Export

Адаптація регіональної політики Польщі до умов ЄС ; Adaptation of Polish regional politics to the conditions of European Union. (2004)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

8

Export

Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань ; Areas and Trends of Cooperation between Ukraine and the European Union on Migration Issues. (2016)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

9

Export

Experience of foreign countries members of the European Union in the reform of administrative-territorial structure ; Опыт зарубежных государств-членов Европейского Союза в реформировании административно-территориального устройства ; Досвід зарубіжних країн-членів Європейського Союзу у реформуванні ... (2014)

Repository: Problems of Legality (E-Journal)

10

Export

Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)

in: European Journal of Management Issues, Issue 3, p. 93-99

11

Export

Influence of of European integration processes on Baltic countries tourism market development ; Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)

Repository: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations / Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій

12

Export

Комунікаційна політика Данії в контексті комунікаційної політики Європейського Союзу ; Communication Policy of Denmark in the Context of the European Union Communication Policy (2014)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

13

Export

Customs policy of Ukraine in terms of development of relations with the European Union ; МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ (2016)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

14

Export

Польська концепція «східного виміру» політики Європейського Союзу ; The Polish concept of «eastern dimension» of policy of European Union ; Польская концепция «восточного измерения» политики Европейского Союза (2016)

Repository: Scientific-theoretical almanaс "Grani" / Науково-теоретичний альманах "Грані"

15

Export