Search results

746 results

Models of youth politics in the European Union countries ; Модели молодежной политики в странах Европейского Союза ; Моделі молодіжної політики в країнах Європейського Союзу (2014)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

1

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України (2015)

in: European Journal of Management Issues, Issue 4, p. 9-18

4

Checking availability at your location

Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)

in: European Journal of Management Issues, Issue 3, p. 93-99

5

Checking availability at your location

Промислова і технологічна політика ЄС ; Industrial and technological Policy of European Union. (2004)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

6

Гендерна проблематика у політиці Європейського Союзу ; Gender perspective into the European Union policy (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

7

Здоров'я молоді як один із векторів молодіжної політики Європейського Союзу ; Health of youth as one of the vectors of the youth policy of the European Union. (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

8

Місце польської мови в багатомовному просторі Європейського Союзу ; The place of polish in the multilingual space of the European Union (2015)

Repository: Scientific-theoretical almanaс "Grani" / Науково-теоретичний альманах "Грані"

9

Scandinavian sub-region in the process of differentiation of the European Union ; Скандинавский субрегион в процессе дифференциации Европейского Союза ; Скандинавський субрегіон у процесі диференціації Європейського Союзу (2014)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

10

Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань ; Areas and Trends of Cooperation between Ukraine and the European Union on Migration Issues. (2016)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

11

Адаптація регіональної політики Польщі до умов ЄС ; Adaptation of Polish regional politics to the conditions of European Union. (2004)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

12

Experience of foreign countries members of the European Union in the reform of administrative-territorial structure ; Опыт зарубежных государств-членов Европейского Союза в реформировании административно-территориального устройства ; Досвід зарубіжних країн-членів Європейського Союзу у реформуванні ... (2014)

Repository: Problems of Legality (E-Journal)

13

Теоретичні основи розвитку економічних відносин між країнами в умовах транснаціоналізації світової економіки (2014)

in: European Journal of Management Issues, Issue 3, p. 74-82

14

Checking availability at your location

Influence of of European integration processes on Baltic countries tourism market development ; Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)

Repository: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations / Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій

15