Search results

28 results

Open Access (electronic)

Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015 ; A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015 (Czech version) (2013)

Repository: Envigogika (E-Journal, Charles University Environment Center in Prague)

3

Open Access (electronic)

Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR ; Social Scientific Research of Political Violence and Terrorism in the Czech Republic (2003)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

4

Open Access (electronic)

Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky:Studie č. 1.225 ; Parliamentary diplomacy as an element of multi-level diplomacy: foreign activities of the parliament as a supplement to foreign policy:Study 1.225 (2013)

Repository: National Repository of Grey Literature (NUSL): Digital Repository / Národní úložiště šedé literatury

5

Open Access (electronic)

Jak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje ; How to Research the Paradiplomacy of Czech Regions: Concepts, Models and Possible Applications on the Case of the South Moravian Region (2014)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

6

Open Access (electronic)

Decision-making on Foreign Trips in Parliaments of Selected States:Studie č. 1.185 ; Rozhodování o zahraničních cestách v parlamentech vybraných států:Study 1.185 (2007)

Repository: National Repository of Grey Literature (NUSL): Digital Repository / Národní úložiště šedé literatury

7

Open Access (electronic)

Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova ; Statebuilding and Nationbuilding in the Conditions of Postconflict Kosovo Reconstruction (2014)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

8

Open Access (electronic)

Ochrana nezletilých dětí jako součást sociální politiky (2007)

Repository: Digitální knihovna Univerzity Pardubice

9

Open Access (electronic)

Fenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom“ a sociálnou demokraciou ; Political party “Smer” - in between “pragmatism” and social democracy (2015)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

10

Open Access (electronic)

Analýza vzájemného vlivu indexu vnímání míry korupce a vybraných ukazatelů v zemích Evropské unie ; Analysis of mutual influence the corruption perceptions index and selected indicators in states of the European Union (2013)

Repository: Digitální knihovna Univerzity Pardubice

11

Open Access (electronic)

Politický režim Chorvatska za vlády prezidenta Franjo Tudjmana a koncepty nedemokratických režimů ; The Political Regime of Croatia under President Franjo Tudjman and Concepts of Non-democratic Regimes (2008)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

12

Open Access (electronic)

Smíšený výzkum XVI - 1/1948 leden ÚVVM/CVVM:Aktuální problémy republiky, velikost bytu a jeho vytápění, třídní zařazení, předvolební výzkum, volný čas, vybavení domácnosti ; Research January 1948 ÚVVM:Topical problem in republic, household size and space heating, class, pre-election survey, leisure ... (1948)

Repository: National Repository of Grey Literature (NUSL): Digital Repository / Národní úložiště šedé literatury

14

Open Access (electronic)

Uznání genocidy Arménů jako téma politického diskursu Arménie, Turecka a vybraných zemí EU ; Recognition of the Armenian Genocide as an Issue in Political Discourse in Armenia, Turkey and selected EU Countries (2013)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

15