Search results

21 results

Open Access (electronic)

Starptautisko organizāciju atbalsts korupcijas apkarošanā Ukrainā ; International Organisations support of corruption fighting in Ukraine (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

1

Open Access (electronic)

Starptautisko organizāciju loma Latvijas valsts ekonomiskajā drošībā ; Role of international organizations on economic security of Latvia (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

2

Open Access (electronic)

Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme starptautiskā miera un drošības uzturēšanā ; The Effectiveness of the United Nations Inmaintenance of international Peace and Security (2011)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

3

Open Access (electronic)

Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju ; International migration in the European Union: Migration from Latvia to the United Kingdom (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

4

Open Access (electronic)

Komercdiplomātijas politika kā valsts nacionālo interešu aizstāvēšanas instruments ; Commercial Diplomacy Policy as the Country's International Economic Relations Development Resource (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

5

Open Access (electronic)

Starptautiskās migrācijas procesi un Latvijas politika pēc pievienošanās Eiropas Savienībai ; International migration processes and their management in Latvia after accession to the EU (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

6

Open Access (electronic)

Latvijas jauniešu migrācija uz Ārvalstīm. Norveģijas piemērs ; Latvian youth migration abroad . Norwegian example (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

7

Open Access (electronic)

Latvijas ekonomikas integrācija Eiropas Savienībā: vadības problēmas, koncepcijas, metodes ; Integration of Latvian economy in European Union: problems, concepts, methods of management (1999)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

8

Open Access (electronic)

Valdas Adamkus un Vaira Vīķe –Freiberga: rietumu politiskā līderība postkomunistiskā Lietuvā un Latvijā ; Valdas Adamkus and vaira Vīķe-Freiberga: western political leadership in post-communist Lithuania and Latvia (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

9

Open Access (electronic)

Ukrainas un Sīrijas konfliktu loma ASV Āzijas Klusā okeāna reģiona politikā ; Role of conflicts in Ukraine and Syria in the USA Asia Pacific policy (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

10

Open Access (electronic)

ASV normas un institūcijas: Ķīnas gadījums Pasaules Tirdzniecības organizācijā ; U.S. Norms and Institutions: the Case of China in the World Trade Organisation (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

12

Open Access (electronic)

Kontrpropaganda PSRS kinomākslā 1970. un 1980. gados: Rīgas kinostudijas mākslas filmas par Rietumu sabiedrību ; Counter-propaganda in Soviet Cinema during 1970s and 1980s: Feature Films of Riga Film Studio on Western Society (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

13

Open Access (electronic)

Savstarpēja migrācija starp Brazīliju, Spāniju un Portugāli: cēloņi un sekas. ; Mutual migration between Brazil, Spain and Portugal: causes and consequences. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

14

Open Access (electronic)

Arktikas valstu varas projekcija Arktikas reģionā ; Arctic States power projection in the Arctic region (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

15