Search results

352 results

Open Access (electronic)

Tarptautinių atsiskaitymų rizikos valdymas ; The Management of Risk of International Settlements (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Open Access (electronic)

Tarptautinių apskaitos standartų taikymo problemos ; International accounting standards issues (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Open Access (electronic)

Tarptautinės atsakomybės principai aplinkos apsaugos teisėje ; The Principles of International Environmental Responsibility (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Open Access (electronic)

Ekologinės problemos tarptautinės politikos dimensijoje ; Environmental problems within the dimension of international politics (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Open Access (electronic)

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų tinklų veikla ; The work of the network of international non-governmental organization (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Open Access (electronic)

Tarptautinės darbo jėgos emigracijos Lietuvoje analizė ; Analysis of international labour migration in Lithuania (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Open Access (electronic)

Demokratija ir ekonomikos augimas: tarptautinė dimensija ; Democracy and economic growth: the international dimension (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Open Access (electronic)

Tarptautiniai apskaitos standartai ir jų taikymas Lietuvoje ; International Accounting Standards and their Use in Lithuania (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Open Access (electronic)

Tarptautinių bendrovių sandėlių išdėstymo politikos tyrimas ; Investigating the policy of locating warehouses by international companies (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Open Access (electronic)

Šiuolaikinės tarptautinės sistemos polinės struktūros transformacija ; The transformation of the polar structure of contemporary international system (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Open Access (electronic)

Tarptautinės sistemos unipoliariškumas : ypatybės ir pabaigos prognozės ; Unipolarity of international system : features and predictions of the end (2004)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Open Access (electronic)

Angliškoji tarptautinių santykių mokykla, kaip metodologinis instrumentas, analizuojant valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių priešinimą tarptautiniuose santykiuose ; The English school of international relations as the methodological tool in analyzing the opposition of state sovereignty and huma... (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15