Search results

353 results

Open Access (electronic)

International experience and perceived success factors in international collaborative relationships. An empirical study of Polish firms cooperating with Chinese and German partners (2015)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

3

Open Access (electronic)

Codification of the responsibility of international organizations ; Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

4

Open Access (electronic)

Praxeological theory of International Relations ; Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych (2012)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5

Open Access (electronic)

International implications of Arab Spring ; Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

Open Access (electronic)

International legal background of self-governance ; Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7

Open Access (electronic)

The report on the international conference “International environmental law: contemporary concerns and challenges in 2014”, 5-6th June 2014, Ljubljana ; Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „International environmental law: contemporary concerns and challenges in 2014”, 5-6 czerwca 20... (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

8

Open Access (electronic)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „International environmental law: contemporary concerns and challenges in 2014”, 5-6 czerwca 2014 roku, Ljubljana ; The report on the international conference “International environmental law: contemporary concerns and challenges in 2014”, 5-6th Ju... (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

9

Open Access (electronic)

Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej ; The efficiency of international roles played by the EU (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10

Open Access (electronic)

Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej ; The efficiency of international roles played by the EU (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

11

Open Access (electronic)

Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna ; International research, education policy and debate (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12

Open Access (electronic)

The report on the international seminar ʻLegal Preparedness for Global Sustainability: Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals 1992-2012ʼ, 5-17th of June 2011, Rome ; Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Legal Preparedness for Global Sus taina... (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

13

Open Access (electronic)

The report on the international seminar ʻLegal Preparedness for Global Sustainability: Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals 1992-2012ʼ, 5-17th of June 2011, Rome ; Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Legal Preparedness for Global Sus taina... (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

14

Open Access (electronic)

Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego ; International Migrations to Poland and Socio-Political Security (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15