Search results

152 results

Checking availability at your location

Article (print)

Ulohy bilateralnej a multilateralnej diplomacie so zretelom na slovensku diplomaciu (1998)

in: Medzinárodné otázky: časopis pre medzinárodné vzt'ahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru = International issues = Questions internationales, Volume 7, Issue 1-2, p. 3-54

ISSN: 1210-1583

14

Checking availability at your location

World Affairs Online

Article (print)

Lesk a bida teoretickeho rozumu Rozhovor s Petrem Drulakem (2013)

in: Mezinárodní vztahy: Czech journal of international relations, Volume 48, Issue 4, p. 116-123

ISSN: 0543-7989, 0323-1844

15

Checking availability at your location