Search results

50 results

Ogólne zagadnienia polityki prawa ; General issues of the policy of law (1994)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

1

Checking availability at your location

Political responsibility and criminal responsibility of politicians and the category of political prisoner in the perception of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ; Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia politycznego w percepcji Zgromad... (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

4

Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy ; Difficulties with relations with in-laws and possibilities of repairing them (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

5

Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy (2014)

Repository: Nicolaus Copernicus University (UMK) Torun: RUM@K / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6

Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy ; Difficulties with relations with in-laws and possibilities of repairing them (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

7

Principle of sustainable development in the Polish legal system – selected issues ; Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

8

Principle of sustainable development in the Polish legal system – selected issues ; Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

9

Parytet płci w ujęciu prawnoporównawczym (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

10

Parytet płci w ujęciu prawnoporównawczym (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

11

The specificity and scope of European Union finance law ; Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

The specificity and scope of European Union finance law ; Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

13

W sprawie zaskarżalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; About the suitability of the study of the municipality land use conditions and directions (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

14

W sprawie zaskarżalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; About the suitability of the study of the municipality land use conditions and directions (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15