Search results

37 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

El Principi de non-refoulement i la seva inserció en el dret de la Unió Europea (2015)

Repository: Universitat de Girona: DUGiDocs (UdG Digital Repository)

4

Bibliografia sobre estrangeria i immigració ; The Literature on Foreign Status and Immigration ; Bibliografía sobre extranjería e inmigración (2010)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

5

Aspectes legals i institucionals de la política i la planificació lingüístiques a les universitats en què és oficial la llengua catalana ; Legal and Institutional Aspects of Language Policy and Planning in Universities Where Catalan Is official ; Aspectos legales e institucionales de la política y l... (2003)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

6

La construcció institucional dels serveis socials a Espanya ; The institutional structuring of the social services in Spain ; La construcción institucional de los servicios sociales en España (2006)

Repository: RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

7

La Unió Europea i la progressiva creació d'un règim comunitari d'estrangeria ; The European Union and the Progressive Creation of a European Community-wide System on Foreign Status ; La Unión Europea y la progresiva creación de un régimen comunitario de extranjería (2010)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

8

Els grans conceptes de la doble oficialitat en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística ; The Major Concepts behind the Official Status of Catalan and Spanish as Reflected in Act 1/1998 on Language Policy ; Los grandes conceptos de la doble oficialidad en la Ley 1/1998, de 7 de enero, ... (2003)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

9

Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després ; Conceptos jurídicos y práctica política. Las conclusiones del área de lengua y derecho del II Congreso Internacional de Lengua Catalana vein... (2012)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

10

L'intèrpret suprem de la Constitució oberta i la funció bilateral dels estatuts: o la insuportable lleugeresa del poder de reforma constitucional ; The Supreme Interpreter of the Open Constitution and the Bilateral Function of the Statues or the Unbearable Lightness of Constitutional Reform ; El int... (2011)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

11

Eleccions parlamentàries a la Lleida isabelina, 1810-1868: primera part (1810-1844) (2015)

Repository: Universitat de Lleida: Repositori Obert UdL

12

Eleccions parlamentàries a la Lleida liberal, 1810-1868. Segona part: l'època isabelina (1845-1868) (2015)

Repository: Universitat de Lleida: Repositori Obert UdL

13

Iniciatives mixtes en la intervenció social: L'Omini de Màlaga ; Iniciativas mixtas en la intervención social: la Omini de Málaga ; Mixed initiatives in social intervention: the Omini of Málaga (2002)

Repository: RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

14

La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern ; The Legal Advisory Commission and Catalan Autonomy under the Second Republic: the Creation of the Political and Institutional System of Self-Government ... (2014)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

15