Search results

14 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Mediebildet av krigforingen i Afghanistan: verdige eller uverdige ofre? (2007)

in: Internasjonal politikk, Volume 65, Issue 1, p. 23-38

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

6

Checking availability at your location

Demokrati pa kinesisk (2008)

in: Internasjonal politikk, Volume 66, Issue 4, p. 633-644

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

7

Checking availability at your location

Den medie-militaere relation mellem kontinuitet og nybrud (2013)

in: Internasjonal politikk, Volume 71, Issue 2, p. 149-173

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

8

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Osama bin Laden - demonen og helten (2012)

in: Internasjonal politikk, Volume 70, Issue 4, p. 455-473

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

10

Checking availability at your location

Dragkamp melloni autoritaert styre og demokratisering i Tyrkia: Medias dekning av den kurdiske konflikten (2015)

in: Internasjonal politikk, Volume 73, Issue 1, p. 51-77

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

11

Checking availability at your location

Politiske superstjerner: Kjendispolitikk og mediene (2013)

in: Internasjonal politikk, Volume 71, Issue 4, p. 581-590

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

12

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Tenketankenes rolle i amerikansk politikk (2006)

in: Internasjonal politikk, Volume 64, p. 367-391

ISSN: 0020-577X (print), 1891-1757 (electronic)

14

Checking availability at your location