Search results

41 results

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (2010)

2

Export

Analiza interakcyjna jako narzędzie opisu dyskursu medialnego ; Interactional analysis as a tool in media discourse description (2013)

Repository: University of Lodz: Repository (RUŁ) / Instytucjonalne Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego

3

Export

Ważność mediacji w sporze propagowana w mediach masowych na przykładzie rządowej kampanii społecznej „Masz prawo do mediacji” (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

4

Export

Methodological problems with studies on relationships between media, public and political agendas ; Metodologiczne problemy badania zależności pomiędzy agendą medialną, publiczną i polityczną (2013)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

5

Export

Checking availability at your location

Export

Participation of the Military Gendarmerie in the Fight against Terrorism (2015)

Repository: Nicolaus Copernicus University (UMK) Torun: RUM@K / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków ; National Council of Radio and Television as a matter of interest to politicians (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11

Export

Mediatyzacja jako wyzwanie dla politologa (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

12

Export

Mediatyzacja jako wyzwanie dla politologa (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

13

Export

Checking availability at your location

Export

The new face of politics in the media – tabloidisation, infotainment, politainment and creating facts ; Nowe oblicze polityki w mediach – tabloidyzacja, infotainment, politainment i kreowanie faktów (2016)

Repository: The Pontifical University of John Paul II in Cracow (UPJPII): Journals Platform / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Platforma czasopism

15

Export