Search results

49 results

Checking availability at your location

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (2010)

2

Checking availability at your location

Analiza interakcyjna jako narzędzie opisu dyskursu medialnego ; Interactional analysis as a tool in media discourse description (2013)

Repository: University of Lodz: Repository (RUŁ) / Instytucjonalne Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego

4

Ważność mediacji w sporze propagowana w mediach masowych na przykładzie rządowej kampanii społecznej „Masz prawo do mediacji” (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

5

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Methodological problems with studies on relationships between media, public and political agendas ; Metodologiczne problemy badania zależności pomiędzy agendą medialną, publiczną i polityczną (2013)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

10

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Participation of the Military Gendarmerie in the Fight against Terrorism (2015)

Repository: Nicolaus Copernicus University (UMK) Torun: RUM@K / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13

Checking availability at your location

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków ; National Council of Radio and Television as a matter of interest to politicians (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15