Search results

44 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Media okar pressen. De politiska staberna om medialiseringen och Regeringskansliets vardag (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 4, p. 351-367

ISSN: 0039-0747 (print)

3

Checking availability at your location

Tjänar amerikansk media utrikespolitiska maktintressen? : En granskning av två amerikanska tidningars rapportering av statskuppen i Honduras sommaren 2009 ; Do the American mass media serve foreign policy power interests? : A scrutiny of two American newspapers´ coverage of the coup d'état in Hondur... (2010)

Repository: Karlstad University: Publications

4

Checking availability at your location

Det individuella brottet? Offer och forovare i svenska medieberattelser 1965-2005 (2011)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 113, Issue 1, p. 3-24

ISSN: 0039-0747 (print)

6

Checking availability at your location

Statsveternas kommunikationsproblem (2007)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 109, Issue 1, p. 60-65

ISSN: 0039-0747 (print)

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Regeringskansliet och medierna. Den politiska exekutivens resurser och strategier for att hantera och styra massmedier (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 4, p. 335-349

ISSN: 0039-0747 (print)

10

Checking availability at your location

Populism och journalistik - stadigt sallskap eller tillfallig bekantskap? (2010)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 112, Issue 3, p. 271-287

ISSN: 0039-0747 (print)

11

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Governance, medierna och makten: Forestallningar om mediemakt i regeringskansliet (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 4, p. 369-384

ISSN: 0039-0747 (print)

13

Checking availability at your location

Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska paverkan (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 4, p. 385-405

ISSN: 0039-0747 (print)

14

Checking availability at your location

PRESSEN I THE VALRORELSER (1958)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 61, Issue 1, p. 85-92

15

Checking availability at your location