Search results

46 results

Розважальний формат реальної та ретрансльованої ЗМІ політичної діяльності ; The entertaining format of real policy and of the policy showed by Mass Media (2009)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

1

Невербальні та вербальні засоби комунікації в політичному дискурсі ЗМІ ; Non-verbal and Verbal Communication in Political Mass-media Discourse (2013)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

2

MAIN DIRECTIONS OF MASS MEDIA INFLUENCE ON INDIVIDUAL’S LEGAL CULTURE ; ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ОСОБИ (2016)

Repository: Science Journals of National Aviation University, Ukraine

3

MASS MEDIA AS SUBJECT OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTION OF POLICY FRAMEWORK ; ЗМК ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ (2016)

Repository: Kharkiv National Pedagogical University: H. S. Skovoroda KhNPU Scientific Journals / Харківський національний педагогічний університет: Фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди

4

Поняття інвективи в сучасній лінгвістиці (на матеріалі французького масмедійного політичного дискурсу) ; Concept of Invective in Modern Linguistics (based on the French political mass media discourse). (2013)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

5

Трансформаційність фразеологічних зворотів як засіб експресивності усного політичного дискурсу сучасних ефірних ЗМІ ; Modification of Phraseology Turns as one of Facilities of Expressivity of Verbal Political Discourse in Modern MASS-MEDIA of Radio and Television (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

6

The mass media reforms in modern Ukraine and Republic of Poland: political-legal aspect ; Медиареформы в современной Украине и Республике Польша: политико-правовой аспект ; МЕДІАРЕФОРМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (2016)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

7

Checking availability at your location

Метод побудови моделі взаємозв’язку «ЗМІ – СОЦІУМ – ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА» в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави ; Метод построения модели взаимосвязи «СМИ – Социум – Государственная Политика» в интересах обеспечения информационной безопасности государства ; Method for relationship mode... (2015)

Repository: Science Journals of National Aviation University, Ukraine

9

Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі України ; Means of aggression influence in the political media discourse of ukraine (2015)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

10

Лексичні засоби вираження агресії у французькому політичному дискурсі ; Lexical Means of Expressing Aggression in Political Media Discourse. (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

11

Social media as a tool for positioning of youth non-governmental organizations activity ; Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій (2014)

Repository: Scientific-theoretical almanaс "Grani" / Науково-теоретичний альманах "Грані"

12

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Manipulation of mass consciousness in the context hybrid war ; Маніпулювання масовою свідомістю в умовах сучасної гібридної війни (2014)

Repository: Scientific-theoretical almanaс "Grani" / Науково-теоретичний альманах "Грані"

15