Search results

695 results

Politične stranke kot predmet politične znanosti ; Political parties as a political science subject (2015)

Repository: University of Ljubljana: Repository (RUJ) / Repozitorij Univerze v Ljubljani

1

Naše tisočletje ; Our millennium: political science confronts the global corporate economy (2015)

Repository: University of Ljubljana: Repository (RUJ) / Repozitorij Univerze v Ljubljani

2

Politična geografija globalizacije ; Political geography of globalization (2015)

Repository: University of Ljubljana: Repository (RUJ) / Repozitorij Univerze v Ljubljani

8

Politična geografija globalizacije ; Political geography of globalization (2015)

Repository: Univerza na Primorskem: RUP

9