Search results

23 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

World Affairs Online

Binnenland ontmoet buitenland. De nasleep van onderzoekscommissies naar ontspoorde vredesmissies (2010)

Repository: Utrecht University Repository

5

Repliek (2010)

Repository: Utrecht University Repository

6

Checking availability at your location

Vredesondersteunende en humanitaire operaties en civiel-militaire samenwerking (2000)

Proceedings = Des operations humaitaires, de soutien de la paix et la cooperation civilo-militaire

8

Checking availability at your location

World Affairs Online

Afrikapolitiek: tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid (2001)

in: Studia diplomatica, Volume 54, Issue 5-6, p. 187-197

ISSN: 0770-2965 (print)

9

Checking availability at your location

Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000 (2007)

Repository: Utrecht University Repository

10

Checking availability at your location

Twee gezichten van Hezbollah (2006)

Repository: University of Technology Eindhoven: Repository TU/e / Technische Universiteit Eindhoven

12

'C'estoit comme songe et mocquerie de parler de pardon.' Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567) (2004)

Repository: Utrecht University Repository

13

Buitenlandse politiek in belgie - politique etrangere en belgique (2001)

in: Studia diplomatica, Volume 54, Issue 5-6, p. 15-23

ISSN: 0770-2965 (print)

14

Checking availability at your location

Checking availability at your location