Search results

4 results

The ways of solving the problems of environmental safety forces in peace-making operations ; Напрямки вирішення завдань екологічної безпеки військ у миротворчих операціях (2012)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

1

Діяльність Максима Ковалевського щодо укріплення міжнародного миру та співробітництва (на початку ХХ ст.) (2012)

Repository: Electronic National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR) / електронному репозитарії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

2

Конфлікт між Південною та Північною Кореєю як вираження відмінностей їх модусів соціальності ; Конфликт между Южной и Северной Кореей как выражение различий их модуса социальности ; Conflict between North and South Korea as expression of their differences modus of social (2013)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

3

Tajikistan on its way to military and political stability ; Таджикистан на пути к военно-политической стабильности ; Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності (2013)

Repository: Scientific Periodicals of Ukraine (Ukrainian Research and Academic Network) / Наукова періодика України

4