Search results

78 results

The UN Peace Building Commission – a success or failure? ; Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – sukces czy porażka? (2014)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Rola Jordanii w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2010) ; The role of Jordan in the Middle East Peace Process (1991-2010) (2013)

Repository: Centre for Open Science: CeON Repository

3

Udział Kościoła katolickiego we wprowadzaniu pokoju pomiędzy plemionami prowincji Southern Highlands w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei ; The Participation of the Catholic Church in the Peace Process among the Tribes of Southern Highlands Province in the Diocese of Mendi, Papua New Guinea (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

Checking availability at your location

ENVISIONING THE “RIGHT TO LIFE AND ENJOY PEACE, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT” WITHIN THE HUMAN RIGTHS COUNCIL ; UWZGLĘDNIENIE “PRAWA DO ŻYCIA W POKOJU I KORZYSTANIA Z POKOJU, DO PRAW CZŁOWIEKA I DO ROZWOJU” W PRACACH RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

Checking availability at your location

Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

8

From the EU strategy for Africa to the Strategic Partnership with Africa – dilemmas concerning real vision of cooperation for peace ; Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

14

Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15