Search results

14 results

Besluitvorming en de metamorfosen van de ideologie (1978)

in: Res Publica, Volume 20, Issue 4

1

Checking availability at your location

Export

Het cordon sanitaire en het ontluiken der democratie? (2008)

in: Res Publica, Volume 50, Issue 1

2

Checking availability at your location

Export

Politieke participatie van vrouwen en mannen in Nederland 1973-1986 (1987)

in: Acta Politica, Volume 22, Issue 4

3

Checking availability at your location

Export

Voor gemeente en lokaal belang? De verwevenheid van het lokale en regionale niveau in Burssel via de cumulatie van mandaten (1989-2004) (2006)

in: Res Publica, Volume 48, Issue 1

4

Checking availability at your location

Export

Een crisis van de partijendemocratie? (2008)

in: Res Publica, Volume 50, Issue 1

5

Checking availability at your location

Export

De leidinggevende ambtenaren: bureaucraten of ideologen? (1992)

in: Res Publica, Volume 34, Issue 1

6

Checking availability at your location

Export

Kan het middenveld 'Europa' redden? (2008)

in: Res Publica, Volume 50, Issue 3

7

Checking availability at your location

Export

Euroscepticisme in Belgie. Economische belangen, culturele identiteit en politiek wantrouwen (2008)

in: Res Publica, Volume 50, Issue 4

8

Checking availability at your location

Export

Rijksmuseums Rijksstudio als post-political platform: de ideologische implicaties van communicative capitalism in cultureel erfgoed (2015)

Repository: Utrecht University Repository

9

Export

DEPOLITISERING EN ONTIDEOLOGISERING, EEN THEORETISCHE ANALYSE (1965)

in: Acta Politica, Volume 1, Issue 1-4

10

Checking availability at your location

Export

Van assimilatie naar zionisme. Hannah Arendt en de moderne Joodse geschiedenis (2011)

Repository: Utrecht University Repository

11

Export

Checking availability at your location

Export

Een kritiek op de burgerlijke typologieen van politieke stelsels (1977)

in: Acta Politica, Volume 12, Issue 1

13

Checking availability at your location

Export

De democratische paradox van de RKSP. De 'leer van de uiterste noodzaak' als uiting van de groeiende eensgezindheid tussen katholieken en sociaal-democraten in het interbellum (2005)

Repository: Utrecht University Repository

14

Export