Search results

1235 results

Atliekų tvarkymo politika ir valdymas. Savivaldybės lygmuo ; Waste policy and management. Municipal level (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Ukraina prieš oranžinę revoliuciją ir po jos: demokratizacijos ir euroatlantinės integracijos perspektyvos ; Ukraine before and after the “orange revolution”: perspectives of democratization and Euroatlantic integration (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Politinio dalyvavimo Lietuvoje ir Vokietijoje lyginamoji analizė 2000–2013 m ; Political participation in Lithuania and Germany : a comparative analysis 2000–2013 (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Aplinkos apsaugos valdymas AB "Lietuvos geležinkeliai" ; Environmental management in AB "Lietuvos geležinkeliai" (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Nuo vienpartinės daugiapartinės sistemos link : Tanzanijos ir Zambijos atvejai ; From one-party to multi-party systems : a case study of Tanzania and Zambia (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje ; The expression of political and social trust and participation in Lithuanian democracy (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Pakistano – Afganistano pasienio krizė ; Understanding the Pakistan-Afganistan frontier crisis (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Sociotropiniai vertinimai ar asmeninės patirtys? Politinis pasitikėjimas Lietuvoje ; Sociotropic perceptions or personal experiences? Political trust in Lithuania (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Sąjūdžio vertybės ir jų likimai (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Rusijos „valdžios vertikalė": 2003-2004 m. Rinkimų ciklo peripetijos ; "Power Vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

„Baltijos regiono“ terminas ir jo transformacija ; The transition of “Baltic region” definition (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

Dabartinės Japonijos užsienio politikos specifika. Politinės kultūros ir vidaus politikos aspektai ; Features of the Japanese foreign policy nowadays : some aspects of political culture and home policy (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

"Power vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia ; Rusijos "Valdžios vertikalė": 2003-2004 m. rinkimų ciklo peripetijos (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15