Search results

8 results

What Might it Mean to Democratize School Reform? (2008)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

1

Export

What Might it Mean to Democratize School Reform? (2009)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

2

Export

Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku ; CAP reform of 2013 and contractual relationships among market participants ; La riforma della PAC del 2013 e i rapporti contrattuali tra i partecipanti al mercato (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

3

Export

Contacts between academic societies in the lands of partitioned Poland – status of and need for research ; Kontakty między towarzystwami naukowymi na ziemiach polskich pod zaborami – stan i potrzeby badań (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

4

Export

Contacts between academic societies in the lands of partitioned Poland – status of and need for research ; Kontakty między towarzystwami naukowymi na ziemiach polskich pod zaborami – stan i potrzeby badań (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

5

Export

Co tam, panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych (2014)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

6

Export

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok ; Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents (2012)

Repository: Centre for Open Science: CeON Repository

7

Export

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (2012)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

8

Export