Search results

129 results

En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919 ; The holy public opinion : Concepts of public discourse and legitimacy in the Swedish parliamentary debate 1848–1919 (2006)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

1

Checking availability at your location

Religios orientering och svensk politisk opinion (2006)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 108, Issue 2, p. 123-153

ISSN: 0039-0747 (print)

3

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Fran myndighetsinformation till myndighetspropaganda? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 1, p. 98-104

ISSN: 0039-0747 (print)

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket (2002)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 105, Issue 3, p. 208-213

ISSN: 0039-0747 (print)

15

Checking availability at your location