Search results

126 results

En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919 ; The holy public opinion : Concepts of public discourse and legitimacy in the Swedish parliamentary debate 1848–1919 (2006)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

1

Export

Checking availability at your location

Export

Religios orientering och svensk politisk opinion (2006)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 108, Issue 2

3

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Fran myndighetsinformation till myndighetspropaganda? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet (2008)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 110, Issue 1

5

Checking availability at your location

Export

Speglingen av organisationers egenintresse i remissvar : En studie av yttranden över fyra av Statens Offentliga Utredningar ; The reflection of the self-interest of organizations in the opinions - : a study of the opinions on four of the Swedish Public Investigations (2009)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

6

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket (2002)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 105, Issue 3

14

Checking availability at your location

Export

Varfor sal man nej? -- en studie av skillnader mellan Sveriges 290 kommuner i samband med EMU-folkomrostningen 2003 (2006)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 108, Issue 1

15

Checking availability at your location

Export