Search results

698 results

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Nils Stjernquist i lundensisk statsvetartradition: Mellan historia, juridik och samhallsvetenskap (2007)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 108, Issue 4

4

Checking availability at your location

Export

Egoism, grupplojalitet och korruption i svensk kommunalpolitik: Lardomar fran spelteori och experimentell samhallsvetenskap (2009)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 111, Issue 4

5

Checking availability at your location

Export

Mellan kritisk vetenskap och revolutionär teori : Den marxistiska samhällsvetenskapens utformning i Häften för Kritiska Studier 1968-1971 (2007)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

6

Export

Mellan kritisk vetenskap och revolutionär teori : Den marxistiska samhällsvetenskapens utformning i Häften för Kritiska Studier 1968-1971 (2007)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

7

Export

Checking availability at your location

Export

Samverkansnätverk för innovation:en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning ; Joint action for innovation:a participative and gender scientific challenge of innovation policy and innovation research (2010)

Repository: Luleå University of Technology: Publications database

9

Export

Samverkansnätverk för innovation:en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning ; Joint action for innovation:a participative and gender scientific challenge of innovation policy and innovation research (2010)

Repository: Luleå University of Technology: Publications database

10

Export

Samverkansnätverk för innovation:en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning ; Joint action for innovation:a participative and gender scientific challenge of innovation policy and innovation research (2010)

Repository: Luleå University of Technology: Publications database

11

Export

Checking availability at your location

Export

I medborgarnas tjänst : Essäer om förvaltningspolitik (2014)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

14

Export

Urban youth and post-conflict Africa : On policy priorities (2012)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

15

Export