Search results

707 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Nils Stjernquist i lundensisk statsvetartradition: Mellan historia, juridik och samhallsvetenskap (2007)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 108, Issue 4, p. 361-388

ISSN: 0039-0747 (print)

6

Checking availability at your location

Egoism, grupplojalitet och korruption i svensk kommunalpolitik: Lardomar fran spelteori och experimentell samhallsvetenskap (2009)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 111, Issue 4, p. 347-373

ISSN: 0039-0747 (print)

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Mellan kritisk vetenskap och revolutionär teori : Den marxistiska samhällsvetenskapens utformning i Häften för Kritiska Studier 1968-1971 (2007)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

9

Mellan kritisk vetenskap och revolutionär teori : Den marxistiska samhällsvetenskapens utformning i Häften för Kritiska Studier 1968-1971 (2007)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

10

Samverkansnätverk för innovation:en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning ; Joint action for innovation:a participative and gender scientific challenge of innovation policy and innovation research (2010)

Repository: Luleå University of Technology: Publications database

14

Samverkansnätverk för innovation:en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning ; Joint action for innovation:a participative and gender scientific challenge of innovation policy and innovation research (2010)

Repository: Luleå University of Technology: Publications database

15