2 results

Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (2016)

in: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Issue 34

1

Export

The role of pedagogical sciences in reforming reality and improving human life (Exemplified by the functioning of higher education) ; Rola nauk pedagogicznych w reformowaniu rzeczywistości i ulepszaniu ludzkiego życia (Na przykładzie funkcjonowania szkolnictwa wyższego) (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

2

Export