Search results

13 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Open Access (electronic)

Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej ; Stylistic and Functional Aspects in the Dynamics of Modern Slavic Vocabulary (2017)

6

BASE

Checking availability at your location

Article (electronic)

Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska (2008)

in: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 44, Issue 2

9

Checking availability at your location

Book (print)

Bratislava - atlas sídlisk: [vitajte v panelstory!] : [welcome to prefab story!] (2011)

10

Checking availability at your location

Article (print)

Pohlady na sucasne trendy europskej integracie (1998)

in: Medzinárodné otázky: časopis pre medzinárodné vzt'ahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru = International issues = Questions internationales, Volume 7, Issue 1-2, p. 55-100

ISSN: 1210-1583

11

Checking availability at your location

World Affairs Online

Checking availability at your location

Dataset (electronic)

CSES and ISSP Slovakia 2016 (2018)

13