Search results

10 results

Checking availability at your location

Rasos Markšaitytės daktaro disertacijos „Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui“ (Socialiniai mokslai, Psichologija 06S) recenzija ; Review of doctoral dissertation „The importance of psychological and social characteristics on emigration... (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

The view in correlation of reformpedagogical and philosophical ideas ; Einsicht in die Wechselwirkung von den Reformpädagogischen und Philosophischen Ideen ; Pedagogikos ir filosofijos idėjų koreliacinis požiūris reformų kontekste (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Social / cultural anthropology in Lithuania: the politics and practice of the discipline ; Sociokultūrinė antropologija Lietuvoje: politika ir praktika (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Socialinio chaoso kolonizacija: politinės juvenologijos epilegomenai ; Social chaos colonization: the political juvenology epilegomena (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

The projection of the “Blossoming of the nation” among the Lithuanian cultural elite during the soviet period ; Sovietinių metų lietuvių kultūrinio elito samprata apie tautų klestėjimo projekciją (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Социальное воспитание VI: Недостаточность влияния факторов единства социальной политики и политики просвещения на социальную мобитьность сельских детей ; Socialinis ugdymas IV: vienybės faktorių įtakos trūkumai kaimo vaikams socialinėje ir švietimo politikoje (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

„Socialinė galia“: nauja teorinė sąvoka tarptautinių santykių galios debatuose ; Review (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

„Socialinė galia“: nauja teorinė sąvoka tarptautinių santykių galios debatuose ; Review (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Checking availability at your location

SSRN