75 results

Land Politics in Hungary between the Two World Wars (2011)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

1

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

The Paradigms of Chinese Ethnic Politics (2011)

Repository: Centre for Open Science: CeON Repository

4

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Popular Culture and Politics: Some Implications for Educators (2008)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

7

Export

Popular Culture and Politics: Some Implications for Educators (2009)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

8

Export

Checking availability at your location

Export

Between reason and the will to power – Thomas Mann’s world view during the First World War ; Między rozumem a wolą mocy – światopogląd Tomasza Manna w latach pierwszej wojny światowej (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10

Export

Amerykański exceptionalism – wizja, mit czy rzeczywistość? (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

11

Export

Amerykański exceptionalism – wizja, mit czy rzeczywistość? (2015)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

Export

Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory ; Religia a polityka w świetle teorii mimetycznej (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13

Export

Characteristics of the acts on government and politics of the Nordic autonomies ; Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

14

Export

Checking availability at your location

Export