Search results

28 results

UCAV- Rättfärdighet och ansvarsutkrävande i obemannade luftanfall ; UCAV- Justice and accountability in unmanned air-to-ground missions (2010)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

1

Att halla ord: partiers loftesgivande och loftesuppfyllande (2008)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 110, Issue 1

2

Checking availability at your location

Ansvarsutkravande i internationell politik (2008)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 110, Issue 1

3

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Handelshinder som policy. Exportkontrollens effektivitet och påverkan på Sveriges handel med krigsmateriel 1984-2010 kopplat till policyutveckling. ; Restriction to Trade as Policy. Effect and Impact of Trade Barriers on Swedish Arms Exports 1984-2010 connected to Policy Development. (2015)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

5

Handelshinder som policy. Exportkontrollens effektivitet och påverkan på Sveriges handel med krigsmateriel 1984-2010 kopplat till policyutveckling. ; Restriction to Trade as Policy. Effect and Impact of Trade Barriers on Swedish Arms Exports 1984-2010 connected to Policy Development. (2015)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

6

Klimatförändringarna i nyhetsdiskursen : En kritisk diskursanalys av klimatrapporteringen i Dagens Nyheter och New York Times (2011)

Repository: Örebro University: Publications (DiVA)

7

Regionalisering och demokratiaspekten : En fallstudie av Region Värmland ; Regionalization through a Democracy Perspective : a case study of Region Värmland (2014)

Repository: Karlstad University: Publications

8

På spaning efter den svenska modellen : Bortom strid och samförstånd (2013)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

9

Demokrati i nätverk : eller att shoppa demokrati (2010)

Repository: Karlstad University: Publications

10

Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer (2013)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

11

Visionära verk? : En kartläggning av svenska myndigheters visionsformuleringar (2013)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

12

"Vem bryr sig om hur våra mest utsatta barn och ungdomar behandlas, när det är samhället som tar hand om dem?" : En studie om länsstryrelsen som tillsynsmyndighet för enskilda HVB-hem (2007)

Repository: Linnaeus University Kalmar Växjö: Publications

13

Hur ska EU styras? : en diskursanalys av kommissionens vitbok med demokrati och legitimitet i fokus ; European governance : an analysis of the discourse in the commissions white paper with focus on democracy and legitimacy (2002)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

14

EU, det demokratiska underskottet och framtiden : En kvalitativ textanalys av de demokratiska delarna i Lissabonfördraget (2012)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

15