Search results

84 results

Poeta z Ameryki ; A poet from America (2013)

Repository: Jagiellonian University Repository

1

European Union and Latin America Strategic Partnership - between reality and illusion ; Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Exchange rate policy and trade deficit in the United States of America ; Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych a deficyt handlowy (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

5

European Union and Latin America Strategic Partnership – between reality and illusion ; Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Reductions – European Utopia in the New World ; Redukcje – europejska utopia Nowego Świata (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

14

Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989 ; The activity of the Polish Institute of Arts and Sciences in the years 1942–1989 (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

15