Search results

76 results

Poeta z Ameryki ; A poet from America (2013)

Repository: Jagiellonian University Repository

1

Export

European Union and Latin America Strategic Partnership - between reality and illusion ; Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Export

Exchange rate policy and trade deficit in the United States of America ; Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych a deficyt handlowy (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

3

Export

Export

European Union and Latin America Strategic Partnership – between reality and illusion ; Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

Export

Reductions – European Utopia in the New World ; Redukcje – europejska utopia Nowego Świata (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

10

Export

Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989 ; The activity of the Polish Institute of Arts and Sciences in the years 1942–1989 (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

11

Export

Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989 ; The activity of the Polish Institute of Arts and Sciences in the years 1942–1989 (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

12

Export

Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum do epoki Reagana (2011)

Repository: Krakow University: eRIKA (Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

13

Export

Europa Wschodnia - Ameryka Łacińska (2002)

pozycja jednostki i system rza̜du ; [... referaty ... Pierwszego Spotkania Konstytucjonalistów Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej ...które odbyło sie̜ we Wrocławiu 20 - 21 września 2001 r.]

in: Acta Universitatis Wratislaviensis 2362

14

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export