Search results

106 results

Open Access (electronic)

Poeta z Ameryki ; A poet from America (2013)

Repository: Jagiellonian University Repository

1

Open Access (electronic)

European Union and Latin America Strategic Partnership - between reality and illusion ; Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Open Access (electronic)

Exchange rate policy and trade deficit in the United States of America ; Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych a deficyt handlowy (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

7

Open Access (electronic)

European Union and Latin America Strategic Partnership – between reality and illusion ; Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku (2011)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9

Checking availability at your location

Checking availability at your location

World Affairs Online

Checking availability at your location