Search results

5 results

Bland gudar och krigare : asatro, ideologi och mansidealet i nationalromantikens konst (2009)

Repository: Gävle University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

1

Export

Skolan runt läraren : En undersökning av lärares psykosociala arbetsmiljö i en svensk och en nya zeeländsk skola. ; The school that surrounds the teacher : A survey of teachers’ psychosocial working environment in a Swedish and a New Zealand school. (2010)

Repository: Karlstad University: Publications

2

Export

Tjena tjejer! : Kvinnliga anställdas upplevelser av mansdominerade arbetsplatser. (2013)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

3

Export