Search results

2 results

The review of the Russian military policy: old mythology, today's threats, future prospects ; Rusijos karinės politikos apžvalga: praeities mitai, šiandienos grėsmės, ateities vizijos (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Rusijos karinės politikos apžvalga: praeities mitai, šiandienos grėsmės, ateities vizijos ; The review of the Russian military policy: old mythology, today's threats, future prospects (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2