Search results

232 results

Checking availability at your location

Export

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (2016)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

2

Export

Universities of the third age in Poland: emerging model for 21st century (2016)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

3

Export

Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (2016)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

4

Export

Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: próba wprowadzenia do dyskusji (2016)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

5

Export

Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union (2016)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

6

Export

Export

SSRN

Modele 'srebrnej gospodarki' w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ('Silver Economy' Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion) (2016)

in: A. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59.

8

Export

Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: próba wprowadzenia do dyskusji (2016)

in: Problemy Zarzadzania, Volume 14, Issue 2, p. 41-59

9

Export

Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union (2016)

in: International Journal of Ageing and Later Life, Volume 11, p. 1-29

10

Export

Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (2015)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

11

Export

Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (2015)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

12

Export

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (2015)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

13

Export

Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (2015)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

14

Export

Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych: Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (2015)

Repository: SSOAR - Social Science Open Access Repository

15

Export