232 results

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building (2012)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

1

Export

Analysis of Intergenerational Policy Models (2013)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

2

Export

Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples (2015)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

3

Export

Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region (2014)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

4

Export

Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century (2013)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

5

Export

Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce ; Barriers and prospects of intergenerational integration in modern Poland (2010)

Repository: University of Lodz: Repository (RUŁ) / Instytucjonalne Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego

6

Export

Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (2013)

in: Pogranicze: Studia Społeczne, Issue 22

7

Export

Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (2013)

in: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, Issue 1

8

Export

Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (2013)

9

Export

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building (2012)

in: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research

10

Export

Export

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (2013)

12

Export

Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples (2015)

in: E-Journal of International and Comparative Labour Studies, Volume 4, Issue 2

13

Export

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (2015)

in: Zarzadzanie Publiczne / Public Governance, Issue 2

14

Export

Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (2012)

15

Export