Search results

156 results

Checking availability at your location

SSRN

Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy (2017)

2

Checking availability at your location

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium (Edition 2017) (2017)

3

Checking availability at your location

Checking availability at your location

SSRN

Modele 'srebrnej gospodarki' w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ('Silver Economy' Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion) (2016)

in: A. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59.

6

Checking availability at your location

SSRN

Checking availability at your location

SSRN

Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: próba wprowadzenia do dyskusji (2016)

in: Problemy Zarzadzania, Volume 14, Issue 2, p. 41-59

8

Checking availability at your location

Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union (2016)

in: International Journal of Ageing and Later Life, Volume 11, p. 1-29

9

Checking availability at your location

Checking availability at your location

SSRN

Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (2016)

in: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Issue 34, p. 79-97

12

Checking availability at your location

Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union (2016)

in: M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [in:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, 2016

13

Checking availability at your location

SSRN

Checking availability at your location

SSRN

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium (Edition 2016) (2016)

15

Checking availability at your location