Search results

1 results

Reforma powiatowa-zagadnienia prawnoustrojowe ; The districts'reform -legal and structural problems (1993)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

1

Export