Search results

6 results

Checking availability at your location

"Power vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia ; Rusijos "Valdžios vertikalė": 2003-2004 m. rinkimų ciklo peripetijos (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Rusijos „valdžios vertikalė": 2003-2004 m. Rinkimų ciklo peripetijos ; "Power Vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5