Search results

2 results

Правові питання компенсації шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян ; Legal questions, damages compensation caused by a violation of environmental rights (2013)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

1

Завдання для практичних занять із курсу "Екологічне право України" для студентів 4 курсу денної форми навчання ; Tasks for seminars in Environmental Law of Ukraine for the 4th year of full-time students (2012)

Repository: eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

2